Е3 ГРУП Помош при превоз на возила. Транспорт на оштетени возила од местото на несреќата при сообраќајни несреќи.

24 часа на раполагање. Најбрзи. Најсигурни.

Служба за влечење која обезбедува 24-часовна услуга за влечење.

Ние сме во состојба да ги транспортираме сите видови на возила. Имаме специјални возила опремени за транспорт на возила.

ДОСТАПНИ СМЕ 24 ЧАСА – 365 ДЕНА ВО ГОДИНАTA! Локација.

Достапни 24 часа!

Доаѓаме за Вас и го решаваме вашиот проблем без разлика дали тоа е влечење или транспорт.